Home

Barten Vastgoed B.V. is actief in de ontwikkeling van vastgoed zowel in stedelijk gebied als in uitbreidingswijken. Dit doet zij in nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers.

De consument of gebruiker staat centraal. Dit perspectief is het uitgangspunt van elke planvorming. Barten Vastgoed B.V. hanteert hierbij een heldere visie. Zij maakt concrete en transparante afspraken om het complexe ontwikkelingsproces te kunnen structureren. Bovenstaande leidt tot een beheersbaar risicoprofiel van de vastgoedontwikkeling.

Barten Vastgoed B.V. nodigt u uit om over deze en andere aspecten van uw vastgoedontwikkeling van gedachten te wisselen.

Barten Vastgoed