Management

Barten Vastgoed Management

Zij voert complexe (vastgoed)managementopdrachten uit, op eindverantwoordelijk en beleidsvormend niveau. Barten Vastgoed B.V. kent een no-nonsens mentaliteit met gevoel voor nuances. Daadkrachtig en effectief. Het accent van de werkzaamheden ligt op het uitvoeren van project- of procesmanagement van de (her)ontwikkeling van woningbouwlocaties.

Binnen het planvormingsproces stuurt, begeleidt en coördineert Barten Vastgoed B.V. de complexe vastgoedontwikkelingsprocessen. Via duidelijke instrumenten als planning, overeenkomsten en projectprognoses wordt het ontwikkelingsproces helder en transparant. Als geen ander begrijpt Barten Vastgoed B.V. uw belang, daar het grootschalige en ingrijpende investeringen zijn voor u of uw organisatie. Barten Vastgoed B.V. wordt ingeschakeld voor het (tijdelijk) leiden van vastgoedveranderings- en vastgoedontwikkelingsprocessen. Kwesties die veel kennis en aandacht vragen.

Specialismen

  • Sturing aan complexe vastgoedprojectontwikkelingsprocessen
  • Initiëring en sturen van vastgoedplannen en projecten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden
  • Ervaring in complexe vastgoedontwikkelingsprocessen
  • Expertise in uitleggebieden als binnenstedelijke herstructureringsopgaven
Barten Vastgoed